photomagic12

Họ tên: Trần Thị Tú Anh
Ngày sinh: 20/02/1994
Giới tính: Nữ
Quê quán: Quảng Ninh, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: 185 Trương Pháp, Đồng Hới, Quảng Bình
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2012-2016
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Đại học Sư phạm Huế
Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học
Điểm thi ĐH: 22.5
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 4 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Môn có thể dạy: Toán, Văn, Luyện chữ đẹp
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới, Quảng Bình