image (1)

Họ tên: Trần Thị Ngọc Ánh
Ngày sinh: 08/07/1994
Giới tính: Nữ
Quê quán: Bố trạch, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Đồng Hới, Quảng Bình
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2012 – 2016
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Đại học sư phạm đà nẵng
Chuyên ngành: Hoá học
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 2 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 12, Ôn thi Tốt Nghiệp
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Hóa
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới, Quảng Bình