v

Họ tên: Trần Thị Mai Hoa
Ngày sinh: 29/12/1996
Giới tính: Nữ
Email: tranthimaihoa2912@gmail.com
Quê quán: huyện Quảng Trạch
Nơi ở hiện nay: TP Đồng Hới
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2014-2018
Trình độ: SV năm 3
Trường đào tạo: Đại học Quảng Bình
Chuyên ngành: Sư phạm toán
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 2 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11
Môn có thể dạy: Toán, Lý
Khu vực đăng ký dạy: TP đòng Hới-Quảng Trạch