img_4589

Họ tên: Trần Thị Lúy
Ngày sinh: 04/03/1993
Giới tính: Nữ
Quê quán: xã Phú Thủy- huyện Lệ Thủy_tỉnh Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: 69 Trương Pháp-  TP Đồng Hới
Đào tạo: ĐH
Khóa học: 2012-1016
Trình độ: SV năm 4
Trường đào tạo: Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh bậc Tiểu học
Điểm thi ĐH: 21,5
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 1 năm
Lớp có thể dạy: Mầm Non, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Môn có thể dạy: Anh văn
Khu vực đăng ký dạy: khu vực Đồng Phú, Đồng Mỹ tại TP Đồng Hới