received_1829565510608568

Họ tên: Trần Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 21/12/1998
Giới tính: Nữ
Email: linhhdt21@gmail.com
Quê quán: Quảng Trạch, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Quảng Trạch, Quảng Bình
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2017_2021
Trình độ: SV năm 1
Trường đào tạo: Đại học quảng bình
Chuyên ngành: Giáo dục tiểu học
Điểm thi ĐH: 23,25
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: chưa có
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện thi Đại học
Môn có thể dạy: Văn
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới, Quảng Bình