bnakf

Họ tên: Trần Thị Lệ Thu
Ngày sinh: 05-05-1994
Giới tính: Nữ
Email: tranthilethu.94.qb@gmail.com
Quê quán: Quảng Ninh
Nơi ở hiện nay: Quảng Ninh
Đào tạo: ĐH
Khóa học: 2012-2016
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Đại học quảng bình
Chuyên ngành: Sư phạm vật lý
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 4 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Anh văn
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới- Quảng Bình