Untitled

Họ tên: Trần Thị Khánh CHi
Ngày sinh: 06/06/1995
Giới tính: Nữ
Điện thoại: 01639820209
Email: Khanhchi1995.ct@gmail.com
Quê quán: Tuyên Hóa, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Bắc Lý Đồng Hới
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2013-2017
Trình độ: SV năm 4
Trường đào tạo: Đại Học Quảng Bình
Chuyên ngành: Đại Học sư phạm Hóa
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 3 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Hóa
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới- Quảng Bình