img_20160822_182758

Họ tên: Trần Thị Nga
Ngày sinh: 22/2/1998
Giới tính: Nữ
Quê quán: bố trạch – quảng bình
Nơi ở hiện nay: trung trạch
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2017-2020
Trình độ: SV năm 1
Trường đào tạo: Đại học quảng bình
Chuyên ngành: sư phạm vật lý
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: chưa có
Lớp có thể dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6
Môn có thể dạy: Toán
Khu vực đăng ký dạy: Thành phố đồng hới tỉnh quảng bình