snapshot_20160318

Họ tên: Trần Quang Sơn
Ngày sinh: 10/1/1988
Giới tính: Nam
Quê quán: Đồng Hới
Nơi ở hiện nay: Đồng Hới
Đào tạo: CĐ
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Đại học Y dược Huế
Chuyên ngành: Y
Điểm thi ĐH: 24.5
Nơi công tác: Trung tam phòng chống bệnh xã hội Quảng Bình
Kinh nghiệm: 3 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 12, Ôn thi Tốt Nghiệp
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Hóa, Anh văn
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới