385038_323137827705053_781091292_n

Họ tên: Trần Mạnh Hùng
Ngày sinh: 19-10-1982
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Đồng Hới – Quảng Bình
Trình độ: Thạc sỹ
Trường đào tạo: ĐHSP Huế
Chuyên ngành: Toán
Nơi công tác: Trường ĐH Quảng Bình
Kinh nghiệm: 10 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 10, 11, 12, Luyện thi đại học, Luyện thi cấp tốc
Môn có thể dạy: Toán