942934_391058147676815_132237896_n

Họ tên: Phan Trọng Tiến
Ngày sinh: 1982
Giới tính: Nam
Địa chỉ: ĐỒng Hới, Quảng Bình
Trình độ: ThS. Toán
Trường đào tạo: Đại học Huế
Chuyên ngành: Toán
Nơi công tác: Khoa Khoa học Tự nhiên – Trường Đại học Quảng Bình
Kinh nghiệm: 10 năm
Lớp có thể dạy: Ôn thi Tốt Nghiệp, Luyện thi đại học, Luyện thi cấp tốc tại Đồng Hới, Quảng Bình
Môn có thể dạy: Toán