12804800_1670448733207272_2763401927102758912_n

Họ tên: Phan Thị Thanh Huề
Ngày sinh: 06-05-1995
Giới tính: Nữ
Quê quán: Tuyên Hóa
Nơi ở hiện nay: Bắc Lý_ Đồng Hới
Đào tạo: ĐH
Khóa học: 2013-2017
Trình độ: SV năm 3
Trường đào tạo: Đại học Quảng Bình
Chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn
Điểm thi ĐH: 25
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 3 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn thi Tốt Nghiệp
Môn có thể dạy: Văn, Sử, Địa, Anh văn
Khu vực đăng ký dạy: Bắc Lý_ Đồng Hới