201405021705_201403131616_Ths. pham Thi Yen

Họ tên: Phạm Thị Yến
Địa chỉ: Đồng Hới – Quảng Bình
Trình độ: Thạc sỹ
Trường đào tạo: ĐHSP Hà Nội
Chuyên ngành: Giáo dục học Mầm non
Nơi công tác: Trường ĐH Quảng Bình
Kinh nghiệm: 15 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 10, 11, 12, Ôn thi Tốt Nghiệp, Luyện thi đại học, Luyện thi cấp tốc tại Đồng Hới, Quảng Bình
Môn có thể dạy: Giáo dục mầm non, các môn khối M