img_20160629_2

Họ tên: Phạm Thị Huyền
Ngày sinh: 25/03/1997
Giới tính: Nữ
Quê quán: Quảng Trạch, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 15, Bắc lí, Đồng Hới
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2015-2018
Trình độ: SV năm 2
Trường đào tạo: Trường Đại học Quảng Bình
Chuyên ngành: Đhsp Toán
Điểm thi ĐH: 21
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: chưa có
Lớp có thể dạy: Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Môn có thể dạy: Toán, Lý
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới