v-n-xynh-110

Họ tên: Phạm Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 4/6/1995
Giới tính: Nữ
Quê quán: nam lý, đồng hới
Nơi ở hiện nay: nam lý, đồng hới
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2013-2017
Trình độ: SV năm 3
Trường đào tạo: ĐhQB
Chuyên ngành: ĐHSP Ngữ Văn
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: chưa có
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Môn có thể dạy: Văn, Sử, Địa, Luyện chữ đẹp
Khu vực đăng ký dạy: Đồng hới