ANH

Họ tên: Nguyễn Vũ Anh
Ngày sinh: 12-04-1985
Giới tính: Nam
Điện thoại: 0986.012.958
Email: vuanhdhqb@gmail.com
Địa chỉ: Đồng Hới – Quảng Bình
Trình độ: Thạc sỹ
Trường đào tạo: ĐHSP Huế
Chuyên ngành: Vật Lý
Nơi công tác: Trường ĐH Quảng Bình
Kinh nghiệm: 9 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 10, 11, 12, Ôn thi Tốt Nghiệp, Luyện thi đại học, Luyện thi cấp tốc tại Đồng Hới, Quảng Bình
Môn có thể dạy: Vật Lý