k

Họ tên: Nguyễn Văn Long
Ngày sinh: 05/09/1997
Giới tính: Nam
Điện thoại: 0949180312
Email: nguyenlongqbtt@gmail.com
Quê quán: Lệ Thủy
Nơi ở hiện nay: 06 Hữu Nghị , tp Đồng Hới
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2016-2019
Trình độ: SV năm 1
Trường đào tạo: Đại Học SP Quảng Bình
Chuyên ngành: Sư Phạm Toán
Điểm thi ĐH: 23
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 1 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 12
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Tin học
Khu vực đăng ký dạy: Khu vực Bắc Lý ,tp Đồng Hới