12511887_913921791995615_1157105780_n

Họ tên: Nguyễn Trần Ngọc Bích
Ngày sinh: 17/05/1988
Giới tính: Nam
Quê quán: Đồng Hới, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Đồng Hới, Quảng Bìn
Đào tạo: ĐH
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Đại học Quảng Bình
Chuyên ngành: Tin học
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác: Trung tâm CNTT và TT Quảng Bình
Kinh nghiệm: trên 5 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Hóa, Tin học
Khu vực đăng ký dạy: Đồng hới