img_20141222_092941

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Thuý
Ngày sinh: 03/08/1995
Giới tính: Nữ
Quê quán: quảng trạch
Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 15- Phường Bắc Lý
Đào tạo: ĐHSP
Trình độ: SV năm 2
Trường đào tạo: Đại Học Quảng Bình
Chuyên ngành: Sư Phạm Sinh học
Điểm thi ĐH: 19,5
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 3 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Sinh
Khu vực đăng ký dạy: Thành Phố Đồng Hới