74989_561568337340030_489844645089204164_n

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày sinh: 20/10/1994
Giới tính: Nữ
Quê quán: Bố Trạch- QB
Nơi ở hiện nay: TK13- Phường Bắc lí- TP Đồng Hới
Đào tạo: ĐH
Khóa học: 2012 – 2016
Trình độ: SV năm 4
Trường đào tạo: Đại Học Quảng Bình
Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học
Điểm thi ĐH: 18đ
Nơi công tác: Sinh viên
Kinh nghiệm: 2 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Môn có thể dạy: Toán, Văn, Tin học, Luyện chữ đẹp, Vẽ
Khu vực đăng ký dạy: Thành phố Đồng Hới