c360_2017-03-11-07-06-10-057

Họ tên: Nguyễn Thị Tâm
Ngày sinh: 07/01 / 1988
Giới tính: Nữ
Email: dinhlong532012@gmail.com
Quê quán: Lệ Thủy- Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Bắc Lý- Đồng Hới- Quảng Bình
Đào tạo: ĐH
Khóa học: 2007- 2011
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Đại học Quảng Bình
Chuyên ngành: Tiếng Anh
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 3 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Môn có thể dạy: Anh văn, Tiếng Anh Giao Tiếp
Khu vực đăng ký dạy: Quảng Ninh- Đồng Hới  ( Quảng Bình)