12705721_630331457120327_7749972205829913976_n

Họ tên: Nguyễn Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 24-2-1996
Giới tính: Nam
Quê quán: Đồng Hới_Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Đồng Hới- Quảng Bình
Đào tạo: ĐH
Khóa học: 2014-2018
Trình độ: SV năm 3
Trường đào tạo: ĐH Quảng Bình
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 2 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Môn có thể dạy: Toán, Văn, Anh văn
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới