Họ tên: Nguyễn Thị Lệ Phượng
Ngày sinh: 29/03/1996
Giới tính: Nữ
Điện thoại: 01674724914
Email: le.phuong2903396@gmail.com
Quê quán: Bố Trạch, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: tk13, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
Đào tạo: ĐH
Khóa học: 2015 – 2019
Trình độ: SV năm 2
Trường đào tạo: Đại học Quảng Bình
Chuyên ngành: Sư Phạm Vật Lí
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 1 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Hóa, Anh văn
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới – Quảng Bình

sdgd