a

Họ tên: Nguyễn Thị Lân
Ngày sinh: 21/11/1990
Giới tính: Nữ
Điện thoại: 0914 666 872
Email: nguyenlanqb90@gmail.com
Quê quán: Quảng Xuân, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
Đào tạo: ĐH
Khóa học: 2009-2012
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Viện Đại Học Mở Hà Nội
Chuyên ngành: Du Lịch, Kinh Tế
Điểm thi ĐH: 19
Nơi công tác: CTy TNHH Thông Tin và Du Lịch Netin
Kinh nghiệm: 3 năm
Lớp có thể dạy: Mầm Non, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Môn có thể dạy: Anh văn
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới