picture-460

Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Anh
Ngày sinh: 01/10/1991
Giới tính: Nữ
Quê quán: Triệu Phong, Quảng Trị
Nơi ở hiện nay: TT Nông trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2010 –  2014
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: ĐH Quảng Bình
Chuyên ngành: Sư phạm Toán
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác: Trường tiểu học Tây Trạch
Kinh nghiệm: 1 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn thi Tốt Nghiệp, Luyện thi Đại học
Môn có thể dạy: Toán
Khu vực đăng ký dạy: Bố Trạch, TP Đồng Hới