aaaa

Họ tên: Nguyễn Thị Hoãn
Ngày sinh: 22/08/1997
Giới tính: Nữ
Email: nguyenhoan22081997@gmail.com
Quê quán: Lệ Thuỷ
Nơi ở hiện nay: Đồng Hới
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2016-2020
Trình độ: SV năm 3
Trường đào tạo: Đại học Quảng Bình
Chuyên ngành: Đại học Sư phạm Hoá
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 1 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Hóa, Anh văn
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới