kh

Họ tên: Nguyễn Thị Hoài Thương
Ngày sinh: 01/05/1995
Giới tính: Nữ
Quê quán: Bố Trạch
Nơi ở hiện nay: Thị trấn nông trường Việt Trung – Bố Trạch -Quảng Bình
Đào tạo: ĐHSP
Trình độ: SV năm 1
Trường đào tạo: Đại học Quảng Bình
Chuyên ngành: Sư phạm sinh học
Điểm thi ĐH: 19
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: chưa có
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3
Môn có thể dạy: Toán, Văn
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới -Quảng Bình