1443799148920

Họ tên: Nguyễn Thị Hó
Ngày sinh: 23/12/1991
Giới tính: Nam
Quê quán: Quảng Ninh
Nơi ở hiện nay: TP. Đồng Hới
Đào tạo: CĐ
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Cao đẳng Y tế Huế
Chuyên ngành: điều dưỡng
Điểm thi ĐH: 15
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 5 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Hóa, Sinh
Khu vực đăng ký dạy: thành phố Đồng Hới