20160901_175010

Họ tên: Nguyễn thị hiền
Ngày sinh: 14/07/1991
Giới tính: Nữ
Quê quán: Quảng ninh, quảng bình
Nơi ở hiện nay: Võ ninh, quảng ninh, quảng bình
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2009-2013
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Dhsp đà nẵng
Chuyên ngành: Văn học
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 4 năm
Lớp có thể dạy: Mầm Non, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa
Khu vực đăng ký dạy: Quảng ninh hoặc đồng hới quảng bình