cb

Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Hảo
Ngày sinh: 28/4/1993
Giới tính: Nữ
Email: myhao2804@gmail.com
Quê quán: Thị xã Ba Đồn,  tỉnh Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Đường F325,  phường Bắc Lý,  tp Đồng Hới
Đào tạo: ĐH
Khóa học: 2012-2016
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Đại học Y khoa Vinh
Chuyên ngành: Cử nhân Điều Dưỡng
Điểm thi ĐH: 22
Nơi công tác: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam -CuBa Đồng Hới
Kinh nghiệm: 1 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn thi Tốt Nghiệp
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Luyện chữ đẹp
Khu vực đăng ký dạy: Tp Đồng Hới