b

Họ tên: nguyễn thị chín
Ngày sinh: 20/06/1994
Giới tính: Nữ
Email: nguyenthichin94@gmail.com
Quê quán: tuyên hóa
Nơi ở hiện nay: đồng hới
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2013-2017
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Đại học Quảng Bình
Chuyên ngành: sư phạm Toán
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 3 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn thi Tốt Nghiệp
Môn có thể dạy: Toán, Sử
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới