Untitled

Họ tên: Nguyễn Ngọc Hà
Ngày sinh: 27/03/1998
Giới tính: Nữ
Email: nguyenngochasvdhqb@gmail.com
Quê quán: Huyện Bố Trạch
Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 14,Nam Lí,Đồng Hới
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2016-2020
Trình độ: SV năm 1
Trường đào tạo: đại học Quảng Bình
Chuyên ngành: ĐH Sư phạm Toán
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: chưa có
Lớp có thể dạy: Mầm Non, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Văn, Địa
Khu vực đăng ký dạy: Huyện Bố Trạch-Tỉnh Quảng Bình