20141018_172815

Họ tên: Nguyễn Mậu Thành
Địa chỉ: Đồng Hới – Quảng Bình
Trình độ: Thạc sỹ
Trường đào tạo: ĐHSP Huế
Chuyên ngành: Hóa học
Nơi công tác: Trường ĐH Quảng Bình
Kinh nghiệm: 10 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 10, 11, 12, Ôn thi Tốt Nghiệp, Luyện thi đại học, Luyện thi cấp tốc tại Đồng Hới, Quảng Bình
Môn có thể dạy: Hóa học