Nguyễn Khánh Linh – THPT Quốc Học Huế – SV Học viện Ngân hàng

khanh-linh-2-200-x-301

“Học tập tại Trung Tâm Gia Sư Khuyến Học em nhận thấy kiến thức của mình ngày một vững chắc, đây chính là môi trường học tập gần gũi, thân thiện, giáo trình chất lượng, mang tính thực tiễn, đội ngũ giáo viên đáng mến, tận tâm và nhiệt huyết.”