12319773_204701663196791_1934309220_n

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 4/1/1997
Giới tính: Nữ
Quê quán: Lệ Thủy – Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Đồng Hới Quảng Bình
Đào tạo: ĐHSP
Trình độ: SV năm 1
Trường đào tạo: Đại học quảng bình
Chuyên ngành: DH SP Sinh Học
Điểm thi ĐH: 19,5
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: chưa có
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Hóa, Sử, Địa, Tin học, Sinh
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới – Quảng Bình