img20160325165730

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 21/07/1995
Giới tính: Nữ
Quê quán: Tuyên Hóa
Nơi ở hiện nay: Đồng Hới
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2014-2018
Trình độ: SV năm 2
Trường đào tạo: Đại  Học Quảng Bình
Chuyên ngành: Sư phạm Ngữ Văn
Điểm thi ĐH: 20
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 2 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn thi Tốt Nghiệp
Môn có thể dạy: Văn, Sử
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới