img_3449

Họ tên: nguyễn thị liễu
Ngày sinh: 20/10/1993
Giới tính: Nữ
Quê quán: bố trạch- quảng bình
Nơi ở hiện nay: Số 2- đại phong- đồng phú-đồng hới-quảng bình
Đào tạo: ĐH
Khóa học: 2011-2015
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: học viện hành chính quốc gia
Chuyên ngành: quảng lý nhà nước về kinh tế
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác: chưa
Kinh nghiệm: 1 năm
Lớp có thể dạy: Mầm Non, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn thi Tốt Nghiệp
Môn có thể dạy: Văn, Anh văn, Luyện chữ đẹp
Khu vực đăng ký dạy: tất cả các khu vực