fb_img_1446463270765

Họ tên: Nguyễn Thanh Hải
Ngày sinh: 20/02/1991
Giới tính: Nam
Quê quán: Tuyên Hóa
Nơi ở hiện nay: Tx Ba Đồn
Đào tạo: ĐHSP
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Đại học Quảng Bình
Chuyên ngành: Sư phạm Toán_ Lý
Điểm thi ĐH: 17.5
Nơi công tác: Trường thcs Quảng Tiên
Kinh nghiệm: 3 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11
Môn có thể dạy: Toán, Lý
Khu vực đăng ký dạy: Tx Ba Đồn. Tp Đồng Hới