12068889_766363460140450_4089562869957390565_o

Họ tên: Ngô Thị Giang
Ngày sinh: 05/06/1992
Giới tính: Nữ
Quê quán: Lệ Thủy
Nơi ở hiện nay: Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
Đào tạo: ĐH
Khóa học: 2010-2014
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Đại học Kinh tế Huế
Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp
Điểm thi ĐH: 18,5
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 1 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Môn có thể dạy: Anh văn, TOEIC
Khu vực đăng ký dạy: Lệ Thủy, Đồng Hới, Quảng Ninh