Mã số Môn - Lớp Số buổi/Tuần Học phí/buổi Yêu cầu Địa chỉ Tình trạng
1744 Các môn lớp 5 7 (19h30-21h) 70.000đ Giáo viên giỏi có kinh nghiệm dạy C1 Tôn Thất Tùng, Đồng Hới Đã giao
1716 Luyện thi ielts 4.5, nhóm 2-4 HS 12 2 200.000đ GV có kinh nghiệm GV tự sắp xếp lớp học Đã giao
1664 Vật lý 12 3 200.000 Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm (1,5h Tối T2,T6, chiều T3) Võ Thị Sáu, ĐH, QB Đã giao
1663 Toán, TV lớp 3 3 70.000 Giáo viên có kinh nghiệm Tổ 3, TK3 Nam Lý Đã giao
1619 Toán, TV lớp 3 T2,4,6 (19h-21h) 70.000 SV Nữ giỏi, có kinh nghiệm, chữ đẹp Đồng Phú, Đồng Hới Đã giao
1618 Dạy Tiếng Nhật trình độ N3 5 150.000đ GV có kinh nghiệm Đồng Hới hoặc Hoàn Lảo Đã giao
1616 Văn, TV lớp 8 2 70.000đ SV giỏi, có kinh nghiệm Đồng Phú, Đồng Hới, QB Đã giao
1615 Toán lớp 8 2 70.000đ SV giỏi có kinh nghiệm Đồng Phú, Đồng Hới, QB Đã giao
1596 Toán, Tiếng việt, Tiếng anh lớp 3 4 (19h-21h) 70.000 (2h) SV giỏi, có kinh nghiệm Chợ Công Đoàn, Đồng Hới Đã giao
1579 Toán, luyện chữ lớp 1 7 60.000đ Sinh viên giỏi, có kinh nghiệm Cầu Z, Cộn Đã giao
1520 Hóa lớp 10 2 80.000đ Sinh viên nữ giỏi, có kinh nghiệm, Buổi tối 19h30-21h Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình Đã giao
1519 Toán lớp 10 2 80.000đ Sinh viên nữ giỏi, có kinh nghiệm, Buổi tối 19h30-21h Hải Đình Đã giao
1518 Toán lớp 6 3 70.000đ Sinh viên giỏi, có kinh nghiệm 50 Nguyễn Bĩnh Khiêm Đã giao
1517 Lý lớp 12, 2 HS 3 (19h30-21h thứ 4,7) 150.000 Sinh viên nữ giỏi, có kinh nghiệm. HS chuyên lý Cầu Vượt, ĐH, QB Đã giao
1498 Toán lớp 12 3 200.000đ Giáo viên có kinh ghiệm. Dạy chiều 2,5,CN Đường Võ Thị Sáu Đã giao
1495 Toán, TV, Anh lớp 5 3 70.000 Gia sư giỏi, có kinh nghiệm Hải Thành Đã giao
1417 Luyện thi B1 theo nhóm 2 200.000đ Giáo viên có kinh nghiệm luyện thi B1, Thi Công chức Bảo Ninh, Đồng Hới Đã giao
1416 Toán 12, 4 HS 2 200 Gia sư giỏi, có kinh nghiệm gần trường Chuyên Đã giao
1365 Dò bài các môn lớp 8 3 70.000 Sinh viên nữ, giỏi, có kinh nghiệm dò bài ở nhà vào buổi tối tất cả các môn lớp 8 Cầu Dài, Đồng Hới Đã giao
1364 Toán, Tiếng Việt lớp 5 5 70.000đ Sinh viên nữ giỏi, chữ đẹp, có kinh nghiệm Võ Thị Sáu, Đồng Hới Đã giao