12885853_601824289975132_6225938166023817369_o

Họ tên: Lê Thị Thủy
Ngày sinh: 25/2/1995
Giới tính: Nữ
Quê quán: Lệ Thủy – Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Đồng Hới
Đào tạo: ĐH
Khóa học: 2013-2017
Trình độ: SV năm 3
Trường đào tạo: ĐH Quảng Bình
Chuyên ngành: SP SINH HỌC
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 2 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn thi Tốt Nghiệp, Luyện thi Đại học
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Sinh, Đàn
Khu vực đăng ký dạy: TP:Đồng Hới