img_5750

Họ tên: Lê Thị Ngọc Tư
Ngày sinh: 15/10/1992
Giới tính: Nữ
Quê quán: Tuyên Hóa, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Đồng Hới, Quảng Bình
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2010-2014
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Đại học Quy Nhơn
Chuyên ngành: Sư phạm tiểu học
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác: Đã từng dạy ở trường Sky-line- Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Môn có thể dạy: Toán, Văn
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới