10731047_1064008316948948_4207407658107360932_n

Họ tên: Lê Thị Mỹ Hường
Ngày sinh: 03/6/1989
Giới tính: Nữ
Quê quán: Quảng Ninh, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Đồng Hới, Quảng Bình
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2008-2012
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: DHSP Huế
Chuyên ngành: Vật lý
Điểm thi ĐH: 19
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 5 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn thi Tốt Nghiệp, Luyện thi Đại học
Môn có thể dạy: Toán, Lý
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới