fb_img_1471957369042

Họ tên: Lê Thị Loan
Ngày sinh: 30.01.1995
Giới tính: Nữ
Quê quán: Quảng Ninh , Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Bắc Lý Đồng Hới
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2013 – 2017
Trình độ: SV năm 4
Trường đào tạo: Đại Học Quảng Bình
Chuyên ngành: Sư phạm Hóa Học
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 3 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn thi Tốt Nghiệp
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Hóa
Khu vực đăng ký dạy: Quảng Ninh và Đồng Hới