HỌC PHÍ THAM KHẢO

Trung Tâm Gia Sư Khuyến Học đưa ra Bảng Học Phí buổi dạy của gia sư cho quý phụ huynh và các bạn gia sư tham khảo  (một buổi dạy là 2 tiết = 1h30′).

Mức học phí áp dụng với 1 học sinh, nếu học nhóm hay có yêu cầu khác vui lòng liên hệ trung tâm.

Gia sư dạy 3 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo Viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 70.000 120.000
Lớp: 5,6,7,8 80.000 130.000
Lớp: 9,10, 11 90.000 140.000
Lớp: 12 120.000 160.000
Lớp: LTDH 140.000 200.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học 100.000 140.000


Đối với gia sư là giáo viên có thâm niên, thạc sỹ, giáo viên dạy tại trường chuẩn có kinh nghiệm dạy kèm thật hiệu quả mức học phí được tính theo tiết (1 tiết = 45 phút).

Cấp 1: 60.000-80.000/ 1 tiết(45 phút) = 120.000-160.000/ 1 buổi
Cấp 2: 80.000-100.000/ 1 tiết(45 phút) = 160.000-200.000/ 1 buổi
Cấp 3: 100.000-120.000/ 1 tiết(45 phút) = 200.000-240.000/ 1 buổi

Lưu ý : Bảng học phí trên chỉ có tính chất tham khảo, học phí sẽ tăng hoặc giảm tùy theo số môn học và yêu cầu của quý phụ huynh.

Quý phụ huynh có nhu cầu tìm gia sư liên hệ theo địa chỉ:

            CÔNG TY TNHH GIA SƯ KHUYẾN HỌC

Địa chỉ: 05 Phan Đình Phùng, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

     Điện thoại: 0986.012.958 (ThS. Nguyễn Vũ Anh)

Quý phụ huynh có thể chọn gia sư phù hợp tại Đây, Hoặc đăng ký tìm gia sư tại Đây