c2a07cdabff198a424b2dd73f205cb9b

Họ tên: Hoàng Thị Phương Linh
Ngày sinh: 28/09/1996
Giới tính: Nữ
Quê quán: Quảng Trạch
Nơi ở hiện nay: phường Bắc lý, thành phố đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Đào tạo: ĐH
Khóa học: 2014-2018
Trình độ: SV năm 3
Trường đào tạo: Đại học Quảng Bình
Chuyên ngành: Sư phạm Vật Lý
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 2 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Hóa, Anh văn
Khu vực đăng ký dạy: thành phố Đồng Hới