1461568006027_38890

Họ tên: Hoàng Thị Ngân
Ngày sinh: 1/9/1993
Giới tính: Nữ
Quê quán: TP Đồng Hới – Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: TP Đồng Hới – Quảng Bình
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2012 – 2016
Trình độ: SV năm 4
Trường đào tạo: Trường Đại Học Quảng Bình
Chuyên ngành: Sư phạm Giáo dục Tiểu học
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 2 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3
Môn có thể dạy: Toán, Luyện chữ đẹp
Khu vực đăng ký dạy: TP Đồng Hới