img_20160904_105200

Họ tên: Hoàng Thị Ngân
Ngày sinh: 1/9/1993
Giới tính: Nữ
Nơi ở hiện nay: Đồng Hới
Đào tạo: ĐH
Khóa học: 2012 – 2016
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Đại Học Quảng Bình
Chuyên ngành: Giáo Dục Tiểu Học
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 3 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Môn có thể dạy: Toán, Luyện chữ đẹp
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới