fb_20140115_20_53_34_saved_picture

Họ tên: Hoàng Sỹ Tài
Ngày sinh: 26/03/1987
Giới tính: Nam
Quê quán: Lệ Thủy
Nơi ở hiện nay: Đồng Phú -ĐH – QB
Đào tạo: ThS
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Đại học khoa học Huế
Chuyên ngành: Vật  lý lý thuyết
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác: Đại học Quảng Bình
Kinh nghiệm: 3 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn thi Tốt Nghiệp, Luyện thi Đại học
Môn có thể dạy: Lý
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới