duyen

Họ tên: Hoàng Mỹ Duyên
Ngày sinh: 15-07-1993
Giới tính: Nữ
Email: tuanlee208@gmail.com
Quê quán: Lệ Thủy
Nơi ở hiện nay: Hồng Thủy Lệ Thủy Quảng Bình
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2012-2016
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Đại Học Quảng Bình
Chuyên ngành: Sư phạm Ngữ Văn
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 2 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 10, Lớp 11
Môn có thể dạy: Văn, Sử, Địa
Khu vực đăng ký dạy: Lệ Thủy, Quảng Ninh,tp Đồng Hới